menu
 


 

 Od 1996 roku organizowany jest w Szczawie Dziecięcy Festiwal Kolędowy "KOLĘDOWAĆ KAŻDY MOŻE".

Termin: Ostatnia niedziela stycznia.

Można się zgłaszać na adres: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie, 34-607 SZCZAWA, e-mail: zwarzecha@tarnow.opoka.org.pl lub telefonicznie: (18)3324026.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, klasę lub wiek, miejscowość, tytuł kolędy i  ilość wykonawców.

Festiwal "Kolędować Każdy Może" jest konkursem otwartym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej. celem festiwalu jest zachęcenie dzieci do śpiewania kolęd znanych i tych zapomnianych, w sposób tradycyjny i wg własnej aranżacji. Wszyscy uczestnicy festiwalu będą oceniani przez komisję konkursowa w następujących kategoriach:

A-kategoria wiekowa

A1-kategoria przedszkolna (dzieci od lat 3 do klasy "0")

A2-kategoria szkolna (dzieci od klasy 1 do klasy 4)

A3-kategoria starsza szkolna (od klasy 5 do klasy 3 gimnazjum)

B- kategoria solistów

C-kategoria duetów-dodatkowe punkty za wykonanie na głosy.

Uczestnicy festiwalu mogą wykonać kolędy, pastorałki lub kantyczki z towarzyszeniem instrumentów lub podkładem muzycznym na kasecie magnetofonowej (kaseta na zawierać tylko nagranie podkładu muzycznego). Dla młodzieży gimnazjum towarzyszenie instrumentów lub podkład muzyczny jest obowiązkowy!

Regulamin przewiduje wykonanie przez każdego z uczestników jednej kolędy (czas wykonanie do 4 min!).

Organizatorzy festiwali:

-udostępniają magnetofon i sprzęt nagłaśniający

-przewidują liczne atrakcje i nagrody

-zastrzegają sobie zmian w regulaminie. 

 Począwszy od roku 2000, w Szczawie organizowany jest Festiwal Pieśni Partyzanckiej Armii Krajowej. Jest on połączony z coroczną uroczystością patriotyczno- religijną organizowaną od ponad pół wieku przez żołnierzy 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej. Festiwal Pieśni Partyzanckiej AK odbywa się sobotę przed odpustem partyzanckim.

FESTIWAL PIEŚNI PARTYZANCKIEJ AK

ORGANIZATORZY FESTIWALU:

1.Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Główny w Krakowie.

2.Starostwo Powiatowe w Limanowej.

3.Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczawie wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kamienicy.

 Głównym celem festiwalu jest popularyzacja Odpustu Partyzanckiego i pieśni partyzanckiej wśród młodego pokolenia. Zamiarem festiwalu jest także uratowanie tej pieśni od zapomnienia wraz z odejściem weteranów walk o niepodległość Ojczyzny oraz programowe wzbogacenie Odpustu Partyzanckiego poświęconego żołnierzom 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej.

1.Festiwal jest konkursem otwartym i udział w nim mogą wziąć chętni bez ograniczeń wieku.

2.Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:

a)      solistów

b)      duetów

c)      zespołów

d)      chórów

e)      orkiestr

3.Wykonawcy w poszczególnych kategoriach wykonają do trzech pieśni. Czas wykonywania do 15 min.

4. do konkursu mogą być dopuszczone tylko piosenki (pieśni) śpiewane przez Oddziały Partyzanckie Armii Krajowej, piosenki z Powstania Warszawskiego oraz pieśni patriotyczne. Decyzja dopuszczenia pieśni należy do Komisji Festiwalu. Komisja Festiwalu może wyrazić zgodę na występ osoby (zespołu) nie zgłoszonej do Festiwalu, na zasadach występu gościnnego.

5.Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać pieśni konkursowe w sposób tradycyjny i wg według własnej aranżacji, z towarzyszeniem własnych instrumentów lub z podkładem muzycznym na kasecie magnetofonowej.

  Ocenę wykonania pieśni konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

  Chęć uczestnictwa w Festiwalu należy przesłać na adres: Parafia Rzymskokatolicka w Szczawie 34-607 Szczawa 327, (tel. 018 - 33-24-026, e-mail: szczawa@diecezja.tarnow.pl  )